top of page

KONGRE KAZANIMLARI

 • IMDLIC 2022, Uluslararası Kongre statüsündedir.

 • IMDLIC 2022, Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır.

 • IMDLIC 2022, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kriterlerini karşılamaktadır.

 • “DİJİTAL YAŞAMIN GELECEĞİ” temalı ÇALIŞTAY yapılacaktır.

 • Kongremiz bilimsel ve etik ilkelere uymayı taahhüt eder.

 • Kongremiz ’de bilimsel hakem görüş ve incelemesi doğrultusunda aşağıda adı geçen dergilerde özel sayı statüsünde yayınlanacaktır.

DİĞER KAZANIMLAR

 • Dijital yaşamı bilinmeyen yüzüyle ve yönleriyle keşfetmenin heyecanını birlikte yaşama,

 • “Metaverse” gibi yeni dijital dünya tasarımlarının insanlığın geleceğine etkilerini konuşarak ve bilimsel perspektiften tartışabilme,

 • Farklı kültürler ve disiplinlerde dijital bağımlılık ve çarpan etkisine projeksiyon sunabilme,

 • Dijital bağımlılıkla ilgili psiko-pedagojik veriler eşliğinde çağcıl yaklaşımları irdeleyerek, halk sağlığı nezdinde katkılarımızı test edebilme,

 • Yeni bir çalışma alanını disiplinler arası etkileşim yönüyle keşfedebilme,

 • Günümüzün ve geleceğimizin önemli ve büyük bir sorununun çözümüne paydaş olabilme,

 • Multidisipliner bakış açısıyla bilimsel gelişmelere etraflıca bakabilme,

 • Mesleki deneyiminizi yeni bir paradigma eşliğinde zenginleştirerek profesyonellik kazandırabilme,

 • Ülkemiz geleceğine yön ve ivme kazandıracak sağlıklı bir neslin inşasını sağlayabilme vb.

bottom of page