top of page

KONGRENİN GEREKÇESİ

Teknolojinin insan hayatına bu denli hızlı girmesi ve insanların yaşamının büyük bir çoğunluğunu alması, gündelik yaşamda teknolojinin ne kadar önemli olduğunu vurgular niteliktedir. Çağın getirmiş olduğu yenilikler ve sorunlar hızla artmaktadır. Bir taraftan hayatlarımızı kolaylaştıran, diğer taraftan da bizi tüm unsurlarıyla kuşatan teknoloji ve türevleriyle karşı karşıyayız.

 

Son yıllarda yeni teknolojilere erişim arttı ve matbaa, telefon, bilgisayar ve şimdi akıllı telefonlar insanların bilgi akışını çok daha kolaylaştırdı. Buna karşın, insanların aile, arkadaşlık ilişkilerini de olumsuz etkilediği ve hatta sosyal hayatta insanları dilsiz yaptığını iddia etmek abartılı bir ifade olmayacaktır. Örneğin; yoğun tv. İzleyenlerde konuşma yetisi zayıflamaktadır. Tıpkı sürekli araç kullanan birinin yürümeyi unutması gibi...

 

İşte tüm bu gelişmeler sonucunda "Dijital Bağımlılık" diye adlandırdığımız sorun ortaya çıkmıştır.

 

Bu Kongrede “Dijital Yaşam Becerileri” ifadesi kullanılmıştır. Bunun nedeni; başta dijital bağımlılık olmak üzere, sağlıklı dijitalleşme ve dijital nesnelerin amacına uygun kullanılması yönünde olumlu ve  olumsuzlukları derinliğine irdeleme amacı taşımamızdır. Bu nedenle; cep telefonu bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, video oyunu bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı ve internet bağımlılığı gibi neden ve sonucu bir birine benzer olan bağımlılık türlerini dijital bağımlılık şeklinde tek bir kavramla ifade ederken; diğer yandan da dijitalleşmenin yaşama dair etkileri üzerine disiplinler arası bakışaçısıyla etkileşimli çalışmalar eşliğinde sağlıklı dijitalleşme, toplumsal dönüşüm boyutunu ele alma gereğinden hareket edilmiştir.

 

bottom of page